AI för vården

Case: Breddinförande av taligenkänning i Region Kronoberg

Picture of Region Kronoberg Hospital in Sweden

Två år har gått sedan Region Kronoberg beslutade om ett breddinförande av taligenkänning – här är några av resultaten.

  • Knappt 40 procent färre skrivna diktat av medicinsk sekreterare inom primärvård och psykiatrin.
  • 75 timmar per år frigörs för varje enskild heltidsarbetande vårdpersonal som tidigare skrev sin journalanteckning.
  • Vårdcentralen Kungshögen har gått från 30 till 100 procent klara diktat inom Socialstyrelsens rekommenderade 48 timmar.

Bakgrunden till breddinförandet av Dragon Medical taligenkänning är att Region Kronoberg, liksom andra regioner i landet, ser ett kontinuerligt ökat vårdbehov på grund av en åldrande befolkning, ökade administrativa krav och brist på kompetent vårdpersonal.  Vilket leder till vårdköer, ökad administrativ tidsåtgång för vårdpersonal, mer stress och risk för övertid och utbrändhet.

Idag har regionen drygt 1 000 användare av taligenkänning och regionens mål är att Dragon Medical ska bidra till att frigöra tid för personal, öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal och att 80 procent av alla som journalför ska använda taligenkänning senast 2024.

Läs mer om hur er region kan gå till väga vid införande av taligenkänning, få tips och råd och ta del av användarnas egna erfarenheter – klicka här!

Klicka här och läs mer!

Här är hela fallstudien om införande av taligenkänning i Region Kronoberg.

Ladda ner