AI för vården

Generativ AI för sjukvården: 5 nyckelfaktorer för att skapa nytta

Female doctor holding laptop discussing patient information with medical team in exam room - stock photo

Generativ AI har potential att förändra vårdens leverans och kvalitet. Men bara om det görs på rätt sätt. Det finns hundratals nystartade företag på AI-marknaden för hälso- och sjukvård. Här är fem faktorer som alla kliniker och chefer inom sjukvården bör ta hänsyn till när de ska utvärdera lösningar inom generativ AI från leverantörerna.

Ingen tvekan råder om vad som har varit den största tekniska nyheten det senaste året: den snabba tillväxten av generativ AI. Även om tekniken som driver den har funnits i många år i olika former, ledde OpenAI:s ChatGPT, när den gjordes allmänt tillgänglig, till en våg av uppmärksamhet runt om i världen. Och precis som med alla tekniska genombrott följde en hype med hundratals företag som hävdade att just deras app med generativ AI skulle förändra världen.

Många sådana företag har fokuserat på hälso- och sjukvårdssektorn och vill hjälpa dess organisationer att använda generativ AI för att klara av vårdens viktiga utmaningar. Men chefer inom vården vet att man behöver bedöma en leverantörs verkliga kapacitet, i stället för att låta sig svepas med av hypen och riskera vårdkvaliteten, läkarnas arbetsvardag och patientsäkerheten.

Artificiell intelligens: En snabb introduktion

Innan vi tittar på de faktorer som chefer i vården bör ta hänsyn till när de utvärderar generativa AI-lösningar, ska vi klargöra några av de termer som används (och ibland missbrukas) i AI-världen:

  • Artificiell intelligens: Ett paraplybegrepp som beskriver en maskins förmåga att utföra uppgifter som vanligtvis skulle kräva mänsklig intelligens.
  • Maskininlärning: Algoritmer som är tränade att upptäcka mönster i stora datamängder för att föreslå åtgärder och förutsäga resultat.
  • Djupinlärning: Maskiner som efterliknar den mänskliga hjärnans funktioner för att bearbeta flera datatyper och lära sig snabbare och med mindre direkt inblandning från utbildare.
  • Conversational AI: System som förstår innebörden, avsikten och känslan i användarnas naturliga språk och erbjuder relevanta, konverserande svar.
  • Ambient AI: Maskiner som övervakar sin omgivning för att ge intelligent assistans till användare vid behov, utan att behöva bli specifikt uppmanade till det.
  • Generativ AI: Djupinlärningsmodeller som förinlärts på stora mängder data, vilket gör att de kan producera nytt innehåll som svar på användarens uppmaningar.

Under de senaste decennierna har framstegen inom maskininlärning och djupinlärning haft en betydande inverkan på hälso- och sjukvården. 

AI har förändrat den medicinska bilddiagnostiken och förenklat radiologernas arbete, eftersom den kan upptäcka diagnostiska ledtrådar som det mänskliga ögat kan missa. Algoritmer för maskininlärning har revolutionerat läkemedelsforskningen genom att snabbt identifiera mönster i enorma datamängder som det skulle ta flera år för mänskliga forskare att upptäcka. Och vissa sjukvårdssystem har börjat använda AI-drivna verktyg för att förutsäga sannolika efterfrågetoppar utlösta av lokalt spridda, säsongsbetonade sjukdomar. Det sistnämnda hjälper ansvariga att fördela knappa resurser där de behövs mest.

AI-applikationer för konversation som gör det möjligt för läkare att diktera anteckningar direkt i patientjournaler har dramatiskt minskat dokumentationsbördan. På senare tid har det dykt upp lösningar för ambient AI som kan fånga upp hela patientberättelsen vid vårdtillfället utan att behöva diktera. Dessa avancerade ambient AI-verktyg kan bidra till att öka tillgången till vård genom att läkare då kan ta emot fler patienter. Och när ambient AI börjar förstå patientberättelserna på ett mer heltäckande sätt kan den till och med användas för att identifiera sociala faktorer för hälsa, vilket ytterligare kan förbättra vårdleveranserna och resultaten.

Nu kompletterar generativ AI dessa funktioner för konversation och annan AI genom att låta system automatiskt skriva kliniska journaler som läkaren kan granska direkt efter varje möte.

När AI-tekniken i alla dess former fortsätter sin snabba utveckling kommer den att ha en djupgående inverkan på samtliga aspekter av hälso- och sjukvården – från forskning om sällsynta tillstånd och tidig upptäckt av sjukdomar, till kliniskt beslutsstöd och individanpassad medicin.

Men denna framtid med AI-stödda läkare som levererar högkvalitativ vård och bättre patientresultat är bara möjlig om leverantörerna har rätt kombination av teknik, expertis, erfarenhet, allt i rätt skala och med en ansvarsfull tillämpning. 

Fem kritiska faktorer som utmärker en pålitlig AI-partner inom sjukvården

1: AI som kan finjusteras för arbetsflöden inom hälso- och sjukvården

Generativa AI-modeller som är allmänt tillgängliga kan ge rå kraft för att analysera data och generera svar. Men om inte de applikationer som bygger på dessa modeller är skräddarsydda för komplexa, sammankopplade arbetsflöden inom sjukvården kommer de att ha svårt att leverera värde. Leta därför efter företag som har en historia av att leverera pålitliga tekniska lösningar som läkare och supportpersonal litar på i sina dagliga arbetsflöden.

2: Ett ansvarsfullt förhållningssätt till AI

Kanske mer än någon annan bransch måste AI inom sjukvården byggas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Bra sjukvård bygger på att man använder mycket känsliga patientuppgifter och fattar beslut baserade på kliniska bevis. Därför bör företagen ha ett starkt etiskt AI-ramverk som säkerställer att produkterna byggs och används på ett ansvarsfullt sätt. Be potentiella tjänsteleverantörer att dela med sig av detaljerna i sitt etiska AI-ramverk för att försäkra er om att de tar sitt ansvar på allvar.

3: Expertis inom driftsättning och optimering

Många startups inom generativ AI har fantastiska idéer. Men att leverera applikationer i den verkliga världen, skala upp dem för att stödja hela organisationer och integrera dem med patientjournaler är en helt annan sak. Sedan är frågan om en startup kommer att ha förmågan (eller livslängden) att stötta kunderna så att de kontinuerligt kan optimera sin driftsättning för att leverera maximalt långsiktigt värde. Kontrollera att din blivande leverantör kan ge exempel på storskaliga teknikimplementeringar – kom ihåg att framgång med en liten implementering inte nödvändigtvis innebär framgång i stora implementeringar med hög komplexitet. Fråga också om deras modell för kundsupport: tillhandahåller de Customer Success Managers eller annat stöd för att hjälpa er att öka användningen och få ut värdet av er investering? Bra leverantörer har ett dedikerat customer success-team som stöttat hundratals framgångsrika implementeringar.

4: Pålitlighet i toppklass

För att kunna erbjuda den säkerhet, stabilitet och skalbarhet som ledare inom sjukvården behöver, måste AI-leverantörer ha en global infrastruktur som är tillförlitlig, lever upp till hårda säkerhetskrav och som bygger på ansvarsfull datahantering. De bästa leverantörerna kan visa sina säkerhets- och datahanteringsuppgifter och tillhandahåller verifierbara uppgifter om SLA:er för tillgänglighet. 

5: Djup erfarenhet av hälso- och sjukvård

De bästa AI-företagen inom hälso- och sjukvården har en lång historia av arbete inom branschen och djupgående partnerskap i hela hälso- och sjukvårdens ekosystem – från patientjournaler och akademiska forskningsinstitut till hälso- och sjukvårdssystem i alla storlekar. Leta efter leverantörer som kan visa att de är en del av branschen, och som har en bredd av interoperabla funktioner byggda för att möta utmaningarna och prioriteringarna hos sjukvårdsorganisationer.

Den AI-drivna framtiden för hälso- och sjukvården

Generativ AI öppnar dörren för nya kraftfulla användningsområden som kommer att förändra sjukvården på många sätt – från att erbjuda blixtsnabba kliniska insikter åt personalen på akutmottagningen till att ge patienterna personliga råd som gör det möjligt för dem att själva hantera sin vård. Genom att arbeta med pålitliga teknikpartners som använder lösningar som visat sig fungera i verkliga arbetsflöden inom vården kan organisationer utnyttja det allra bästa av vad AI-utvecklingen erbjuder för att påskynda framstegen inom vården.

Visa en demo

DAX Copilot, en AI-driven röstbaserad lösning som automatiskt dokumenterar vård, kombinerar beprövad konversations- och omgivningsbaserad AI med avancerad generativ AI.

Anmäl dig nu
Rebecca Schechter

About Rebecca Schechter

Rebecca Schechter is the Senior Vice President and General Manager of DAX and oversees Nuance’s DAX growth strategy, partner and customer relationships, and newly-centralized DAX operations. Rebecca has expertise in driving large-scale growth and operational strategies for rapid global expansion, accelerating innovation, and building strong customer and partner relationships. Prior to joining Nuance, Rebecca served as the CEO of Optum Behavioral, as well as the Executive Vice President of Benefits at Liberty Mutual. She also gained deep global experience during her time at McKinsey & Company, Thomson Reuters, and State Street where she worked and lived across Europe, Asia, and North America. She holds a Bachelor of Commerce in International Business from McGill University and an MBA from Massachusetts Institute of Technology. Rebecca lives outside Boston with her husband and two children.