AI för vården

AI-verktyg förbättrar administrationen för 84% av läkarna

A blonde female doctor sitting with a patient at a table, smiling

Amerikanska vårdföretaget Atrium Health är först ut i USA med ett AI-verktyg som automatiserar skapandet av journalanteckningar från patientbesök. 84 procent av läkarna säger att det administrativa arbetet har minskat och 68 procent tror att de kan leverera bättre vård tack vare verktyget.

Atrium Health, baserat i Charlotte, North Carolina, USA, erbjuder AI-verktyget DAX Copilot till sina primärvårdsläkare. Verktyget, som bygger på taligenkänning, gör det möjligt för läkare att snabbt skapa automatiska utkast till journaler på bara några sekunder efter undersökningar eller digitala patientmöten. Sammanfattningarna fås för omedelbar granskning och kan enkelt föras in i elektroniska patientjournaler. Läkarna på Atrium Health uppger att de sparar upp till 40 minuter per dag tack vare verktyget.

Läkarna på Atrium Health rapporterar följande:

  • En majoritet (92%) av läkarna säger att DAX Copilot är “lätt att använda”.
  • Nästan lika många (85%) uppger att de skulle bli besvikna om de inte längre fick använda verktyget.
  • Läkarna uppger också att verktyget bidrar till en bättre arbetsmiljö – både dokumentationsarbetet såväl upplevelsen av att tillhandahålla vård har blivit bättre, enligt läkarna.

Atrium Health driver hundratals vårdinrättningar i USA. Med sina 11 000 läkare och 22 000 sjuksköterskor är företaget USA:s tredje största icke-vinstdrivande hälso- och sjukvårdsaktör.

­­DAX Copilot gör det möjligt att skapa en bättre upplevelse för vårdpersonalen. De flesta av dem som deltog i enkäten rapporterar att de har fått en bättre arbetsdag, kan ta hand om fler patienter och att de hinner ägna mer tid åt dem. Den typen av skalbarhet och nöjdhet är avgörande för att förbättra förutsättningarna för vården framöver, säger Dr. Matt Anderson, Atrium Healths medicinska chef för primärvården.

DAX Copilot bygger på den befintliga tekniken Dragon Ambient, som för närvarande används i hundratals vårdorganisationer och av tusentals läkare i USA. En undersökning visar att Dragon Ambient har bidragit till i en 70-procentig minskning av utbrändhet och att 50 procent mindre tid behöver läggas på dokumentation. I genomsnitts sparas sju minuter per patientmöte enligt Nuance undersökning.

Läkare som använde DAX Copilot i en förstudie rapporterade att verktyget har hjälpt dem att få en bättre balans mellan arbete och privatliv och en högre arbetstillfredsställelse. Mer fokuserade, personliga och dialoginriktade patientbesök samt minskade känslor av utbrändhet och kognitiv belastning uppges också som fördelar.

DAX Copilot är ett stort steg framåt i den praktiska användningen av AI för att hjälpa läkare att tillhandahålla personlig patientvård genom att effektivisera kliniska arbetsflöden, utöka tillgången till vård och förbättra patienternas upplevelse. Kombinationen av Nuance:s branschledande AI-lösningar och tjänster med Microsofts funktioner och branschledande säkerhet och efterlevnad, gör det möjligt för hälso- och sjukvårdssystem att implementera hållbara strategier som förbättrar läkarnas välbefinnande, vårdkvaliteten och sänker kostnaderna.  

Atrium Health är en ledande hälsovårdsaktör som vid sidan av att erbjuda vård också bedriver forskning och utbildning. Företaget har sitt säte i Charlotte, North Carolina, och är en del av Advocate Health, som är en av de största icke-vinstdrivande hälso- och sjukvårdsaktörerna i USA. Atrium Health är framstående inom områden som barnsjukvård, cancerbehandling, hjärtvård, organtransplantationer och muskuloskeletala program. Dessutom är de föregångare inom användningen digitala vårdtjänster, som möjliggör vård i patienternas hem.

Mer info

Här kan du läsa vidare om Nuance DAX Copilot.

Läs mer
Jesper Hessius, MD

About Jesper Hessius, MD

Jesper Hessius är specialistläkare i internmedicin. Han arbetar kliniskt på Västmanlands sjukhus Västerås och är även medicinskt ansvarig för Nuance i Norden.  I Västerås arbetar Jesper på medicinkliniken, främst med hjärtsjukvård och akutsjukvård. Han är utbildad på läkarlinjen vid Uppsala universitet och gjorde sin AT- och specialisttjänstgöring i Västerås där han även haft uppdraget som strategisk verksamhetsutvecklare för medicinkliniken med över 400 medarbetare. Jesper har ända sedan läkarprogrammet drivit olika typer av it-projekt för att göra arbetssituationen enklare för medarbetare och vården bättre för patienter. Hans intresse för it-lösningar gjorde att han var med och utvecklade en utvärdering för klinisk tjänstgöring för studenter i appformat och han var senare med och utvecklade projektet Pillerkollen som syftade till att hjälpa patienter med medicinering. Han har också varit delaktig i utvecklingen av Operationskollen, en tjänst för vårdgivare att skapa patientdelaktighet kring operationer som i dag används i fem svenska regioner. Jesper har även suttit i styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation.