AI för vården

Så bidrar taligenkänning till vårdpersonalens välbefinnande

Four men sitting on stage, one is talking and the other three are looking at him listening

Under panelsessionen ”Vårdpersonalens välbefinnande” vid Nuance partnermöte i Barcelona diskuterade tre experter, tillsammans med Nuances CMIO Arnaud Wilmet, hur de använder taligenkänning i olika vårdmiljöer.

Under våren samlade Nuance sina samarbetspartner från hela Europa i Barcelona för ett partnerevent.  På eventet ägde en intressant paneldiskussion rum mellan Ahmad Moukli, allmänläkare och kliniskt ansvarig vid Prospect House Surgery i England, Vincent Col, läkare och CMIO vid Clinique Saint Pierre i Belgien och Erik Sköldenberg, tidigare överläkare på Akademiska barnsjukhuset och chefsläkare digitalisering/CMIO inom Region Uppsala. Här är några av de saker som diskuterades.

Omständigheterna kan skilja sig åt, men utmaningarna är likartade

Vårdlandskapet varierar kraftigt i Europa, men det finns många gemensamma utmaningar. En åldrande befolkning innebär till exempel ett ökat tryck på en åldrande arbetskraft. I en tredjedel av de europeiska länderna närmar sig 40 procent av läkarna pensionering.

Det är ingen hemlighet att detta är en kris. En åldrande befolkning, ökade krav, minskade resurser, finansieringsproblem, vakanser som är svåra att fylla och dessutom pandemin som blev pricken över i:et. Det har lett till att vi har fått en betydande minskning av vår arbetskapacitet.

– Ahmad Moukli, allmänläkare och kliniskt ansvarig vid Prospect House Surgery i England

Faktum är att det finns ett rekordhögt antal vakanta platser för läkare, sjuksköterskor och annan klinisk personal i Englands NHS, drygt 130 000. Denna påfrestning på vårdens kapacitet var något som upprepades även av de andra paneldeltagarna, där Erik Sköldenberg noterade att Sverige är ett av de länder med lägst antal tillgängliga sjukvårdsbäddar per capita, och där man just nu kämpar för att tillhandahålla en konsekvent vårdstandard för patienterna i landets regioner.

På mitt sjukhus har vi drygt 400 bäddar och fler än tio procent av dessa har varit stängda i ett och ett halvt år. Detta har en enorm inverkan på den dagliga verksamheten. Vi kan inte ta hand om nödsituationer och vi måste förlänga väntetiden för patienter med planerade operationer.

– Vincent Col, läkare och CMIO vid Clinique Saint Pierre i Belgien

Dessa utmaningar skapar en svår miljö för vården, oavsett om man arbetar inom primärvård, sekundärvård eller andra områden. Under ständig press att leverera högkvalitativ vård med begränsad tid, budget och resurser är det inte konstigt att personalens välbefinnande sjunker

Många länder fokuserar på digital transformation som en viktig väg för att förbättra personalens förutsättningar, vilket har lett till att tekniker som digitala journalsystem, telemedicin och verktyg för taligenkänning har vuxit fram.

Taligenkänning – ett mångsidigt verktyg som stödjer vårdpersonal

Samtliga paneldeltagare är pionjärer när det kommer till införandet av taligenkänning i sina organisationer. De använder dagligen Nuance taligenkänningsplattform Dragon Medical One i sina verksamheter. Taligenkänning kan lindra några av de stora påfrestningarna i en läkares vardag som exempelvis bördan av höga dokumentationskrav, att följa ett fullspäckat schema fyllt med möten och att få möjlighet att gå hem i tid. Här är tre av de viktigaste fördelarna som paneldeltagarna lyfte fram:

1.            Detaljerad, korrekt dokumentation producerad i realtid

På Prospect House Surgery i England ger taligenkänning Ahmad Moukli tillräckligt med tid som möjliggör att han kan registrera patientinteraktioner mer detaljerat.

Jag tror att den största fördelen är kvaliteten på journalanteckningen. Istället för att bara säga ett par meningar för att jag har bråttom, kan jag nu lägga 30-40 sekunder på att skapa detaljerade anteckningar av hög kvalitet för mig själv och kollegor. 

– Ahmad Moukli, allmänläkare och kliniskt ansvarig vid Prospect House Surgery i England

I England kommer alla patienter snart att få tillgång till hela sin journal som kommer att innehålla allt som deras läkare skriver eller dikterar.

Det är där som noggrannheten, volymen och informationsflödet är så viktigt. Om man ska orka med sitt arbete krävs det teknik som fungerar – annars kommer du bara att bli försenad hela tiden.

– Ahmad Moukli, allmänläkare och kliniskt ansvarig vid Prospect House Surgery i England

2.            Flexibilitet för läkare på språng

För Vincent Col är mobiliteten i arbetet med Dragon Medical One och PowerMic Mobile avgörande för produktiviteten.

Jag måste röra mig över hela sjukhuset för att nå alla mina patienter, eftersom man måste använda sängar där de finns tillgängliga. Jag tar med mig min bärbara dator och PowerMic Mobile och kan gå från patient till patient och från avdelning till avdelning och dikterar journalen samtidigt som jag förflyttar mig.

– Vincent Col, läkare och CMIO vid Clinique Saint Pierre i Belgien

När han sitter vid sitt skrivbord innebär det faktum att han dikterar anteckningar snabbt att han får mer kapacitet över.

Jag har 30 minuter för varje patient, men telefonsamtal och liknande kräver också min uppmärksamhet. När jag använder Dragon går arbetet snabbare och jag får mer gjort, eftersom jag inte behöver skriva.

– Vincent Col, läkare och CMIO vid Clinique Saint Pierre i Belgien

Så länge du har en bra uppkoppling är du redo att köra, oavsett vilken dator du använder, tillade Ahmad Moukli. Han använder Dragon Medical One både på sin mottagning och hemma när han arbetar för NHS 111, en hjälplinje för icke-nödsituationer.

Alla min data, alla mina mallar finns på ett och samma ställe.  

– Ahmad Moukli, allmänläkare och kliniskt ansvarig vid Prospect House Surgery i England

3.            En skräddarsydd upplevelse för varje specialitet

Paneldeltagarna arbetar inom olika kliniska områden. Ahmad Moukli är en före detta ortopedisk kirurg som för närvarande arbetar som allmänläkare, Vincent Col är endokrinolog och Erik Sköldenberg är barnneurolog. Dragon taligenkänning är ett mångsidigt verktyg som passar in i alla typer av arbetsflöden i en sjukvårdsorganisation och anpassar sig till varje persons unika behov och preferenser. 

Erik Sköldenberg lyfte även fram effekten av Dragon Medical One för annan medicinsk personal under diskussionen.

Det är fascinerande att lyssna på kollegor från olika delar av världen, där skälen till att införa Dragon är olika. Flera av våra viktigaste pilotprojekt har varit med andra yrkeskategorier i vården, som exempelvis terapeuter och dietister. Dokumentationen inom psykologi kan till exempel vara omfattande och våra psykologer säger att taligenkänning har förändrat deras liv.

– Erik Sköldenberg, tidigare överläkare på Akademiska barnsjukhuset och chefsläkare digitalisering/CMIO inom Region Uppsala

Samarbete är nyckeln till framgång

Paneldeltagarna diskuterade också hur viktigt det är med samarbete för att införa taligenkänning på ett framgångsrikt sätt. Många organisationer behöver hjälp från exempelvis olika it-partner för att kunna utöka fördelarna med Dragon Medical One och se till att varje läkare kan använda lösningen på ett sätt som passar just dem. Ahmad Moukli tackade samarbetspartnern Crescendo för dess stöd, medan Vincent Col talade om samarbetet med sin lokala partner Vocvox.

Erik Sköldenberg framhöll värdet av samarbete för att maximera det gemensamma lärandet.

Ju mer jag lyssnar på andra kolleger, desto mer förstår jag att det är en mycket bra strategi. De partner som åker runt till många olika sjukhus och vårdgivare ser mycket mer möjligheter än vad vi kan göra på en enda anläggning.

– Erik Sköldenberg, tidigare överläkare på Akademiska barnsjukhuset och chefsläkare digitalisering/CMIO inom Region Uppsala

Nuance vill återigen tacka paneldeltagarna för deras tid och värdefulla insikter. Genom att arbeta tillsammans gör vi det möjligt för Dragon Medical One att fortsätta utvecklas och förbättras, vilket ger mervärde för vårdpersonalens användarupplevelse och en bättre vård för patienterna.

Lär känna Dragon Medical One

Ett dokumentationsverktyg som hjälper vårdpersonal att fokusera på det som verkligen är viktigt.

Läs mer
Arnaud Wilmet, MD

About Arnaud Wilmet, MD

Arnaud Wilmet är läkare och Chief Medical Information Officer på Nuance. Innan han kom till teamet ledde han ett barnmedicinskt center i Paris i fem år och implementerade framgångsrikt ett fullständigt patientintegrerat elektroniskt journalsystem. Han började på Cerner France där han tillämpar klinisk kunskap för att underlätta utveckling, marknadsföring, försäljning och integration av lösningar för att förbättra patientresultaten och öka läkarnas tillfredsställelse på franska sjukhus. Han flyttade tre år till USA som Senior Physician Executive för Cerner Corp. och arbetade med stora kunder. Hans senaste roll var Chief Medical Officer på H4D, en leverantör av telemedicin, där han leder virtuella kliniker och medicinska frågor. Dr Wilmet avslutade sin läkarutbildning vid universitetet i Angers som läkare för familjeläkare. Hans breda bakgrund har gett honom ett holistiskt perspektiv som omfattar både patient- och leverantörsupplevelsen.