AI för vården

Stora effekter när taligenkänning rullas ut på bredden

A senior man sits on a bench, consulting with a woman physiotherapist in a hospital.

Vitalis: Verksamhet Paramedicin, arbets- och fysioterapeuter och kuratorer inom NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen har framgångsrikt etablerat taligenkänning och en majoritet av medarbetarna har nu tillgång till tekniken. Här är resan och resultaten som presenterades på Microsofts seminarium på e-hälsokonferensen Vitalis.

Jonas Blank, verksamhetschef paramedicin på NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen, började med ett pilotprojekt med läkare och fysioterapeuter för två år sedan. Från början var många skeptiska.

Men det tog inte många veckor så undrade de flesta hur det kunde fungera så bra.  Kritiken var mer att man ville fortsätta direkt och involvera fler, man såg möjligheten att minska sin administrativa börda helt enkelt

Därefter utbildades ett antal superanvändare och avdelning efter avdelning har därefter lagts till. Jonas Blank berättar på Nuance och Microsofts seminarium att 95 procent av medarbetarna inom paramedicin nu har tillgång till taligenkänningstekniken vilket har minskat den administrativa bördan. Införandet av tekniken har också möjliggjort ett bättre samarbete över olika vårdenheter och gränser och gjort det möjligt för patienterna och övriga yrkesgrupper att direkt efter besöken kunna läsa vad vårdgivaren har sagt och komma ihåg överenskomna behandlingsplaner. Informationen blir helt enkelt tillgänglig i rätt tid för att göra patienterna mer delaktiga i sin vård och sammanlänkar olika yrkeskategorier och skapar på så vis positiva effekter på processen kring vårdtillfället.

En användargrupp, fysio – och arbetsterapeuter, som rör sig över hela sjukhus i sin. yrkesutövning, har med taligenkänning fått möjligheten att löpande dokumentera journalanteckningarna på plats – oavsett var de befinner sig, vilket gör att de slipper samla på sig många patientbesök och utifrån anteckningar eller minnet skriva journalanteckningar. En kanske något oväntad effekt av detta mobila arbetssätt är, enligt Jonas Blank, att förvaltningen har möjlighet att använda sjukhuslokalerna på ett effektivt sätt, det behövs inte nödvändigtvis kontorsrum för att skriva journal.

Från scenen på seminariet understryker han att vårdpersonalen ska behålla sitt ägande över patientjournalerna.

Det effektivaste arbetssättet är att engagera sig i den lilla andelen av journalföringen som behöver förtydliganden och uppdateringar, inte att skriva varenda journal för hand.

Genom att fortsätta utbilda personal, implementera nya processer och tekniker samt lyssna på feedback från vårdpersonal och patienter, strävar Västra Götalandsregionen efter att skapa en modern och effektiv vårdmiljö där modern teknik spelar en avgörande roll för att förbättra vården och öka engagemanget från patienterna.

Vill du också testa taligenkänning?

Taligenkänning frigör tid för sjukvårdspersonal och ökar delaktigheten hos patienter som får snabb tillgång till sin journal.

Läs mer
Jesper Hessius, MD

About Jesper Hessius, MD

Jesper Hessius är specialistläkare i internmedicin. Han arbetar kliniskt på Västmanlands sjukhus Västerås och är även medicinskt ansvarig för Nuance i Norden.  I Västerås arbetar Jesper på medicinkliniken, främst med hjärtsjukvård och akutsjukvård. Han är utbildad på läkarlinjen vid Uppsala universitet och gjorde sin AT- och specialisttjänstgöring i Västerås där han även haft uppdraget som strategisk verksamhetsutvecklare för medicinkliniken med över 400 medarbetare. Jesper har ända sedan läkarprogrammet drivit olika typer av it-projekt för att göra arbetssituationen enklare för medarbetare och vården bättre för patienter. Hans intresse för it-lösningar gjorde att han var med och utvecklade en utvärdering för klinisk tjänstgöring för studenter i appformat och han var senare med och utvecklade projektet Pillerkollen som syftade till att hjälpa patienter med medicinering. Han har också varit delaktig i utvecklingen av Operationskollen, en tjänst för vårdgivare att skapa patientdelaktighet kring operationer som i dag används i fem svenska regioner. Jesper har även suttit i styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation.