AI för vården

Nu är alla storstadsregioner i gång med teknik som frigör tid för sjukvårdspersonal

Female pediatrician talking with girl sitting by family in hospital corridor

Region Stockholm köper Nuance taligenkänningsplattform Dragon Medical One med syftet att frigöra tid för vårdpersonalen. Region Skåne var den första storstadsregionen att använda tekniken och har nu över 5 000 användare medan Västra Götalandsregionen tecknade avtal 2022 för hela regionens sjukvårdsverksamhet. Totalt är nu 17 av 21 svenska regioner i gång med taligenkänning i olika omfattning.

Affären med Region Stockholm är ett avropsavtal med Nuance partner Omilon AB. Tekniken som levereras fungerar så att vårdpersonal helt enkelt talar in journalanteckningarna i en mikrofon kopplad till en dator försedd med mjukvaran Dragon Medical One. Med hjälp av artificiell intelligens lär sig taligenkänningsplattformen att känna igen användarnas sätt att tala och förstå ordens kontext.

Genom att använda taligenkänning kan sjukvårdspersonal frigöra tid och minska den administrativa arbetsbördan samtidigt som de får större möjlighet att fokusera på att ge patienterna bästa möjliga vård. Dessutom kan vårdpersonal få administrativ avlastning från medicinska sekreterare, då de inte längre behöver ägna så stor del av arbetstiden på utskrivning av diktat.

Patientens vårdhistoria skapas i realtid i journalsystemet vilket gör det möjligt för andra vårdinstanser att snabbt få tillgång till patientdata medan patientsäkerheten ökar och det skapas en större delaktighet för patienten då vårdinformation blir tillgänglig direkt på 1177.

Ett breddinförande av taligenkänning i de stora regionerna innebär att den administrativa arbetsbördan för vårdpersonal minskar rejält i vård-Sverige och att det skapas ett bättre användande av den kliniska kompetensen som är så eftertraktad.

Vill du också testa taligenkänning?

Taligenkänning frigör tid här och nu för personal inom hälso- och sjukvården. Kontakta oss om du vill veta mer.

Läs mer
Jesper Hessius, MD

About Jesper Hessius, MD

Jesper Hessius är specialistläkare i internmedicin. Han arbetar kliniskt på Västmanlands sjukhus Västerås och är även medicinskt ansvarig för Nuance i Norden.  I Västerås arbetar Jesper på medicinkliniken, främst med hjärtsjukvård och akutsjukvård. Han är utbildad på läkarlinjen vid Uppsala universitet och gjorde sin AT- och specialisttjänstgöring i Västerås där han även haft uppdraget som strategisk verksamhetsutvecklare för medicinkliniken med över 400 medarbetare. Jesper har ända sedan läkarprogrammet drivit olika typer av it-projekt för att göra arbetssituationen enklare för medarbetare och vården bättre för patienter. Hans intresse för it-lösningar gjorde att han var med och utvecklade en utvärdering för klinisk tjänstgöring för studenter i appformat och han var senare med och utvecklade projektet Pillerkollen som syftade till att hjälpa patienter med medicinering. Han har också varit delaktig i utvecklingen av Operationskollen, en tjänst för vårdgivare att skapa patientdelaktighet kring operationer som i dag används i fem svenska regioner. Jesper har även suttit i styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation.