AI för vården

Tidsbesparingar och patientsäkert när tal blir journal

Vårdbehovet idag är större än vad Sveriges vårdgivare kan tillhandahålla. Kan vi som arbetar inom vården få verktyg som effektiviserar administration, får vi mer tid för patienter. Samtidigt minskar det stress och utbrändhet medan arbetsglädjen ökar.

Arbetssituationen inom vården är tuff idag, med personalbrist och en stor vårdskuld efter pandemin. Till exempel kan tid sparas genom att gå från diktering till ljudfil för att sedan skriva in anteckningarna, till att i stället använda taligenkänning som förvandlar tal till skriven text direkt. Tid som i stället kan läggas på̊ patienter. Möjligheten att spara tid blir extra tydlig om man betänker att det går cirka tre till fyra gånger snabbare att tala än att skriva på tangentbord.   

Mer patientsäkert 

 
Med det AI-baserad taligenkänningssystemet Dragon Medical One kan journalanteckningar, intyg och liknande administration talas in och direkt konverteras till text i systemen. Systemet är enkelt och snabbt att införa och innebär snabba vinster för både vården och patienten.   

Vårdskulden kan betas av snabbare och det skapar tidsvinster och en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal samtidigt som vården blir mer patientsäker. Vårdpersonal som är vana vid att diktera inser att Dragon Medical One fungerar likadant men anteckningen kommer in i systemet i realtid, och kan kvalitetssäkras och signeras direkt. Du kan helt enkelt genomföra och avsluta jobbet direkt. Dessutom kan både patienten och vårdpersonalen ta del av informationen från vårdmötet omedelbart, vilket ökar tillgängligheten på information

Anteckningarna blir dessutom ofta mer korrekta. Hela 90 procent av klinikerna som testat systemet tycker att AI-baserad taligenkänning bidrar till en högre kvalitet på dokumentationen.   

Alla svenska regioner och vårdgivare som har testat Dragon Medical har beslutat att de vill gå vidare med ett breddinförande. I de flesta svenska regioner pågår nu införandeprojekt i olika takt och det breddinförs bland annat på Capio S:t Görans sjukhus, i Region Skåne, Västra Götaland och Kronoberg.   

Den positiva utvärderingen från pilotprojekten är ett kvitto på att taligenkänning ger stor praktisk nytta för vårdpersonal som hanterar patientdokumentation. Målet är att det ska breddinföras för alla journalskrivande yrkeskategorier, i alla regioner. Det är extra viktigt med en bredd på yrkesrollerna bland användarna då den administrativa belastningen ofta är tung för till exempel specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter och liknande roller.   

Superkrafter för vårdpersonal   


Dagens taligenkänningsteknik kräver ingen integration mot befintliga journalsystem. Vårdpersonal kan börja diktera på mindre än fem minuter i sin befintliga it-infrastruktur. Med hjälp av artificiell intelligens lär sig Dragon Medical One att känna igen användarnas sätt att tala och förstår ordens kontext. För att journalföra ännu effektivare kan man även styra journalsystemet med rösten, skapa steg-för steg-kommandon och göra färdiga mallar eller auto-texter för återkommande behov.   

Som läkare kan man fortsätta arbeta precis som tidigare med dikteringen och sedan växa in i att börja använda mer avancerade funktioner och efterhand bli en spetsanvändare och strömlinjeforma sin arbetsdag, med nya dokumentationssuperkrafter. Många vårdavdelningar som har börjat använda Dragon Medical One upplever att det är som att jobba i framtiden.  

Läs mer om vår AI-baserade taligenkänningslösning

Behöver er vårdpersonal nya superkrafter för dokumentation?

Läs mer
Jesper Hessius, MD

About Jesper Hessius, MD

Jesper Hessius är specialistläkare i internmedicin. Han arbetar kliniskt på Västmanlands sjukhus Västerås och är även medicinskt ansvarig för Nuance i Norden.  I Västerås arbetar Jesper på medicinkliniken, främst med hjärtsjukvård och akutsjukvård. Han är utbildad på läkarlinjen vid Uppsala universitet och gjorde sin AT- och specialisttjänstgöring i Västerås där han även haft uppdraget som strategisk verksamhetsutvecklare för medicinkliniken med över 400 medarbetare. Jesper har ända sedan läkarprogrammet drivit olika typer av it-projekt för att göra arbetssituationen enklare för medarbetare och vården bättre för patienter. Hans intresse för it-lösningar gjorde att han var med och utvecklade en utvärdering för klinisk tjänstgöring för studenter i appformat och han var senare med och utvecklade projektet Pillerkollen som syftade till att hjälpa patienter med medicinering. Han har också varit delaktig i utvecklingen av Operationskollen, en tjänst för vårdgivare att skapa patientdelaktighet kring operationer som i dag används i fem svenska regioner. Jesper har även suttit i styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation.