AI för vården

Integrerad AI förändrar sjukvården i grunden

Hur kommer sjukvården att se ut 2050? En utveckling som redan tagit fart är användningen av AI-lösningar som är integrerade i den dagliga verksamheten. Det handlar om allt från förenklad hantering av dokumentation, till att ställa diagnoser genom att analysera patienters tal. Här ger Jesper Hessius, medicinskt ansvarig på Nuance i Norden, exempel på hur sjukvården förändras.

AI förändrar redan sjukvården och kommer att göra det i ännu högre utsträckning. Det handlar om AI-konversation och andra lösningar som blir helt integrerade i den dagliga verksamheten. På engelska talar man om ”AI-driven ambient clinical intelligence”, på svenska kan vi för enkelhetens skull säga integrerad AI. 

Sådana lösningar kommer att användas för att upptäcka sjukdomar, övervaka patienter, effektivisera vårdinsatser, med flera aktiviteter. Här följer några exempel. 

AI som motverkar utbrändhet 

I takt med att sjukvården blir mer komplex ställs högre krav på dokumentation av vårdinsatserna. Det gör att läkare och annan sjukvårdspersonal spenderar en stor del av tiden med att dokumentera arbetet, vilket är en bidragande orsak till allt större problem med utbrändhet. 

Tekniklösningar som redan finns tillgängliga kan bidra till att minska den börda som kraven på dokumentation innebär. AI-baserad taligenkänning är ett exempel. Under de senaste tio åren har träffsäkerheten för sådana lösningar förbättrats markant. Det gör att sjukvårdspersonal kan dokumentera sitt arbete genom att tala in beskrivningar. 

Det innebär att arbetet kan effektiviseras med åtskilliga timmar varje vecka. Över tid gör det att risken för utbrändhet reduceras kraftigt och att det blir enklare för sjukvårdspersonal att få till en bra balans mellan arbete och privatliv. 

Mer avancerad taligenkänning 

Molnbaserad taligenkänning möjliggör flera olika tillämpningar. Ett exempel är att virtuella assistenter kan leta efter information i patientjournaler. En läkare kan till exempel säga ”visa resultatet av den senaste magnetröntgen”, varvid assistenten hämtar information. Ett annat exempel är att en läkare gör beställningar av provtagning. 

Integrerade AI-lösningar kan även användas för att analysera samtal mellan läkare och patienter, för att utvinna relevant information och föra in den i patientjournaler. Det gör att läkare kan sluta bli låsta till sina bildskärmar och i stället ge uppmärksamhet åt patienter. Resultatet blir mer naturliga samtal som inte avbryts av läkares skrivande och klickande. 

Röstanalys ger diagnoser 

När vi pratar används flera delar av våra kroppar, som lungor, stämband, tunga, läppar, näsgångar och, i bästa fall, hjärnan. Tal innehåller fler än 2 500 biomarkörer som kan analyseras i realtid och bidra till att ställa diagnoser. Det går till exempel att upptäcka depressioner och ångest, och till och med sociala bestämningsfaktorer för hälsa. 

Den kanske allra största potentialen för integrerad AI är att övervaka patienters hälsotillstånd och förbättra vård i hemmet. Med sensorer i form av kroppsnära enheter, kameror, radar och akustiska mätinstrument går det till exempel att upptäcka Parkinsons sjukdom flera år tidigare än med dagens metoder. 

Integrerad AI förändrar sjukvården redan i dag. Frågan är hur långt utvecklingen kommit 2050. Sensorer och uppkopplade enheter kommer att användas allt mer. Det ger tillgång till data som kan användas för att förfina AI-lösningar, för att upptäcka och förutsäga sjukdomar. Det ger bättre resultat för vårdinsatser och bättre upplevelser för både patienter och sjukvårdspersonal, samt en mer tillgänglig och kostnadseffektiv sjukvård. 

Kontakta oss!

Vi berättar gärna om kopplingen mellan kvalitativ klinisk dokumentation, mindre administrativ stress för vårdpersonal och en förbättrad patientupplevelse.

Läs mer
Jesper Hessius, MD

About Jesper Hessius, MD

Jesper Hessius är specialistläkare i internmedicin. Han arbetar kliniskt på Västmanlands sjukhus Västerås och är även medicinskt ansvarig för Nuance i Norden.  I Västerås arbetar Jesper på medicinkliniken, främst med hjärtsjukvård och akutsjukvård. Han är utbildad på läkarlinjen vid Uppsala universitet och gjorde sin AT- och specialisttjänstgöring i Västerås där han även haft uppdraget som strategisk verksamhetsutvecklare för medicinkliniken med över 400 medarbetare. Jesper har ända sedan läkarprogrammet drivit olika typer av it-projekt för att göra arbetssituationen enklare för medarbetare och vården bättre för patienter. Hans intresse för it-lösningar gjorde att han var med och utvecklade en utvärdering för klinisk tjänstgöring för studenter i appformat och han var senare med och utvecklade projektet Pillerkollen som syftade till att hjälpa patienter med medicinering. Han har också varit delaktig i utvecklingen av Operationskollen, en tjänst för vårdgivare att skapa patientdelaktighet kring operationer som i dag används i fem svenska regioner. Jesper har även suttit i styrelsen för Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsinformation.